+420 777 077 930

Práškování barvou


Společnost Dama se zaměřuje na výrobu ze železných materiálů, proto zároveň nabízíme a zajišťujeme mnoho povrchových úprav dle Vašich přání a požadavků.

Práškování barvou

Práškování je druh nanášení nátěrové hmoty. Základní princip spočívá ve stříkání práškové hmoty v elektrostatickém poli. Prášková barva se při stříkání elektricky nabijí a je přitahována na stříkaný díl, který je uzemněný. Takto nanesená vrstva práškové barvy se poté vytvrzuje v pecích při teplotách 180 - 200 Co. Výsledkem je dokonalá homogenní vrstva. Jsme schopni práškovat ocelové výrobky nebo konstrukce podle Vašich přání.

Povrchová úprava ocelových výrobků nebo konstrukcí | OBJEDNAT v E-SHOPU