+420 777 077 930

Galvanické zinkování


Společnost Dama se zaměřuje na výrobu ze železných materiálů, proto zároveň nabízíme a zajišťujeme mnoho povrchových úprav dle Vašich přání a požadavků.

Galvanické zinkování

Galvanické zinkování je další metoda ochrany kovových materiálů. U této technologie nanášení zinku je kladen veliký důraz na čistotu. Materiál musí být vyčištěn, jak od chemických látek (mastnoty atd.) tak od mechanického znečištění (okuje atd.).

  1. Povrch se nejprve nahrubo odmastí (rozpouštědla, vodné alkalické roztoky, emulze)
  2. Následuje moření
  3. Jako finální proces čištění povrchu je prováděno elektrolytické odmašťování.
  4. Samotné galvanické zinkování probíhá v disociovaném roztoku mezi elektrodami, do kterých je zaveden stejnosměrný proud. Na kladné elektrodě se tím začnou vylučovat záporné ionty a na záporně nabité, kladné ionty. Vznikne tak anoda, na které dochází k oxidaci (nadbytek elektronů) a katoda, na které dochází k redukci (nedostatek, přejímá nadbytečné elektrony).
  5. Posledním stupněm galvanického zinkování je pasivace, která zajistí ještě vyšší korozní odolnost.