+420 777 077 930

Ve dnech 4. - 6. července budou obě pobočky zavřeny

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 4. až 6. července 2016 budou obě naše pobočky v Praze 10 a Praze 8 uzavřeny. Objednávky můžete provádět přes e-shop. Děkujeme za pochopení. Uvnitř článku něco málo o historii státních svátků.

Trocha historie...

Ikona zobrazující sv. Cyrila a Metoděje

Image 1

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Státní svátek se slaví každoročně 5. července jako připomenutí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj při své misii na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a zasadili se o prosazení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka.

Česká republika i Slovensko slaví svátek 5. července stejně jako římští katolíci v některých zemích. Přestože datum oslav nemá souvislost s životem obou bratrů ani s cyrilometodějstvím, začalo se používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. března a vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek připadá na 6. července. Více o svátku ZDE .


Iluminace zobrazující upálení Jana Husa

Image 2

Den upálení mistra Jana Husa

Každý rok 6. července si připomínáme upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa (1370 - 1415) během koncilu v Kostnici v roce 1415. Svátek je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.

Hus ve svých náboženských spisech kritizoval mravní úpadek katolické církve. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi (blud) a v roce 1411 ho exkomunikovala (vyloučila). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na koncil v Kostnici, kde byl odsouzen jako kacíř. Poté co Hus odmítl své učení odvolat, byl vydán světské moci a upálen na hranici.

Husova smrt způsobila nárůst napětí uvnitř Českého království, které následně vedlo k husitské revoluci. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformace. Husité byli většinovou populací v Českém království a tvořili velkou vojenskou sílu. V průběhu tzv. Husitských válek zdolali několik křížových výprav. O 100 let později někteří stále následovali učení Jana Husa a jeho nástupců. Více o Janu Husovi ZDE

text a foto: cs.wikipedia.org, redakce

  • Související články
  • Související produkty
Ochrana osobních údajů