+420 777 077 930

Jak na to: vzájemné ovlivňování kovů a koroze

Elektrolytická koroze, vzájemná snášenlivost kovů, koroze působením galvanického článku - že Vám tyto pojmy nic neříkají? V důsledku se s nimi však setkáváte možná častěji, než si myslíte...

Koroze může vypadat i jako umělecké dílo

Image 1

Možná jste si již někde všimli lokální koroze plechů či spojovacího materiálu bez zdánlivé zjevné příčiny. Vysvětlením může být právě elektrolytická koroze - též koroze působením galvanického článku. Proces koroze probíhá ve vodních roztocích a taveninách hydroxidů a solí. Tyto děje probíhají při vzájemném působení kovů a elektrolytů, jako je voda, vodné roztoky či bezvodé taveniny solí.

Ke korozi může dojít, pokud kovy mají různé korozní potenciály nebo mezi nimi existuje vodivé spojení či je propojuje elektricky vodivá vrstva (elektrolyt).

Stékající voda ze šroubu

Image 2

Při korozi působením galvanického článku se méně ušlechtilý materiál mění v anodu a je přednostně korozí napadán, zatímco ušlechtilejší materiál se mění v katodu a je proti korozi dokonce chráněn. Materiály přitom nutně nemusí být ve vzájemném styku. Stačí například stékající voda ze šroubu na upevněný materiál.

Aby však koroze působením galvanického článku vznikla, musí být přítomen elektrolyt, bez něj nemůže k tomuto typu koroze docházet. Typickým případem mohou být materiály v interiérech, kde nedochází ke kondenzaci. Zde díky běžnému větrání a vytápění riziko koroze nevzniká.

Připravili jsme tabulky, ze kterých se dozvíte, kterým kombinacím je tedy lepší se vyhnout, aby váš projekt nedopadl jako "domeček z karet".

Tabulka vzájemného vlivu kovů na jejich elektrolytickou korozi

ovlivňující kovy
ovlivňované kovy
(např. stékání vody)
Železo (Fe) Hliník (Al) Zinek (Zn) Měď (Cu)
Železo
Hliník
Zinek
Měď
Ovlivňující faktory
ovlivňují se nepříznivě ovlivňují se výrazně ovlivňují se mírně nemá vliv

Image 4

Vyvarujte se tedy hlavně těmto kombinacím:

 • železo <-> hliník, železo <-> měď, železo <-> zinek
 • hliník <-> měď
 • zinek <-> železo, zinek <-> hliník, zinek <-> měď
 • měď <-> hliník, měď <-> zinek

ovlivňující kovy
ovlivňované kovy
(materiál)
Pozink Titanzinek Nerez Měď Hliník
Pozink
Titanzinek
Nerez
Měď
Hliník
Ovlivňující faktory
NE, tyto materiály se nedoporučuje kombinovat ANO - je možné tyto materiály kombinovat

Image 5

Vyvarujte se hlavně těmto kombinacím:

 • měď <-> pozink, měď <-> titanzinek, měď <-> hliník

Vliv spojení kovových materiálů na korozi v atmosférických podmínkách

ovlivňující kovy
ovlivňované kovy
(materiál)
Železo (Fe) Železo - chrom (Fe-Cr) Měď (Cu) Hliník (Al) Zinek (Zn) Olovo (Pb), Cín (Sn) Zlato (Au)
Uhlík. ocel, litina (Fe)
Korozivzdorné oceli (Fe-Cr)
Měď a slitiny (Cu)
Hliník a slitiny (Al)
Zinek a slitiny (Zn)
Olovo, cín, pájky (Pb, Sn)
Zlato (Au)
Vzájemný vliv
kombinace kovů se nedoporučuje, korozní ovlivnění je vysoké kombinace kovů je přijatelná, koroze je mírně zvýšena kombinaci kovů lze použít, korozní ovlivnění je zanedbatelné

Vyvarujte se hlavně těmto kombinacím:

 • železo <-> zinek a slitiny, železo-chrom <-> zinek a slitiny
 • měď <-> uhlík. oceli, litina, měď <-> hliník a slitiny, měď <-> zinek a slitiny
 • hliník <-> uhlík. oceli, litina, hliník <-> zinek a slitiny
 • zlato <-> hliník a slitiny, zlato <-> zinek a slitiny

ZÁVĚR

Následky koroze mohou být fatální

Image 3

Velkým problémem je hlavně měď, protože se snáší jen sama se sebou, nerezovou ocelí a olovem. Pro elektrolytickou korozi je zásadní přítomnost vlhkosti. V suchém prostředí se kombinace mědi např. s pozinkovaným plechem bát nemusíte, i když budou oba materiály v přímem styku. Protože je meď ušlechtilejší, zůstává nedotknutá.

Při kombinaci různých kovů dejte také pozor na složení údajných celokovových prvků. Na první pohled měděný materiál nemusí být vždy celoměděný, ale může se jednat o jiné kovové materiály opláštěné mědí. V tom případě pak dochází ke vzájemnému nevhodnému působení mědi např. na ocel, výsledem čehož je koroze.

Rovněž pozor na stékání vody přes měděné součásti. Měď s jiným kovem totiž vůbec nemusí být v přímém kontaktu a přesto dojde k poškození částí z pozinkovaného nebo titanzinkového materiálu, protože jsou méně ušlechtilé. 

Dbejte tedy zvýšené opatrnosti při výběru kombinace kovů, následky mohou být fatální.

text: redakce iDama.cz, foto: archiv

 • Související články
 • Související produkty
03.11.2016
Velmi častým problémem, ke kterému v domácnosti dochází, je rozbitý - vytržený pant na dveřích skříňky. Nemusíte přitom měnit celou rozbitou část dveřní skříňky, ale stačí jeho oprava, kterou si popíšeme v několika krocích s obrazovým doprovodem uvnitř článku.
Celý článek
05.08.2016
V následujícím článku si můžete pustit videosvářecích strojích, které je možné zakoupit v našem e-shopu. Kromě fotografie přinášíme také technické parametry konkrétního svářecího stroje.
Celý článek
Ochrana osobních údajů