+420 777 077 930

Informace k fúzi spol. Dama a PRO-DOMA, SE

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. 10. 2018 došlo k fúzi sloučením společností PRO-DOMA, SE, (IČ 24235920) jako společnost nástupnická a společnosti Dama spol. s r. o. (IČ 63987449), jako společnosti zanikající.

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s fúzí se žádným způsobem nemění postavení věřitelů, dlužníků, dodavatelů či zákazníků fúzovaných společností. Veškeré smluvní vztahy, tj. všechny platné a účinné smlouvy a dohody uzavřené s některou společností zúčastněných na fúzi zůstávají i nadále v platnosti, přičemž společnost PRO-DOMA, SE, vstupuje ze zákona do všech smluvních vztahů namísto zanikající společnosti.

  • prodejny hutního materiálu a profimarketu zůstávají nadále na stejných adresách v Praze 10 i v Praze 8
  • název prodejen se mění na PRO-DOMA HUTNÍ MATERIÁLY
  • sortiment a služby nabízené v e-shopu a v kamenných prodejnách jsou beze změn
  • adresa e-shopu zůstává stejná www.idama.cz
Image 1

PRO DODAVATELE

Změňte prosím od 26. 10. 2018 ve svých systémech údaje ohledně zanikající společnosti Dama spol. s r. o. na údaje nástupnické společnosti PRO-DOMA, SE. Veškeré objednávky, faktury a ostatní dokumenty určené společnosti Dama spol. s r. o vystavujte od 26. října 2018 výhradně na společnost PRO-DOMA, SE, dle přiloženého výpisu ZDE.

PRO ZÁKAZNÍKY

Změňte prosím od 26. 10. 2018 ve svých systémech údaje ohledně zanikající společnosti Dama spol. s r. o. na údaje nástupnické společnosti PRO-DOMA, SE. Od 26. října 2018 budou objednávky, smlouvy, faktury a ostatní dokumenty vystavované jménem a na účet společnosti PRO-DOMA, SE a platby určené fúzované společnosti Dama spol. s r. o. je třeba zasílat i nadále na stávající účty = účet příjemce neměňte, tento účet zůstává a je platný pro nástupnickou společnost PRO-DOMA, SE.

PRO ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A SPRÁVY A OSTATNÍ INSTITUCE

Na základě oznámení obdrženého v zákonem stanovené lhůtě po dni zápisu fúze do obchodního rejstříku změňte, prosím, identifikační údaje ve Vašich systémech – namísto zanikající společnosti Dama spol. s r.o. zaveďte do systému nástupnickou společnost PRO-DOMA, SE dle identifikačních údajů v připojeném výpisu ZDE.

PRO-DOMA, SE dnem účinnosti fúze vstupuje do všech smluvních vztahů zanikající společnosti a přebírá závazky a pohledávky z nich vyplývající. K přechodu dochází automaticky, ze zákona, není z tohoto důvodu třeba uzavírat nové smlouvy či přepracovávat stávající.

Oficiální informační memorandum k fúzi si můžete přečíst ZDE.

text a foto: PRO-DOMA HUTNÍ MATERIÁLY | idama.cz

  • Související články
  • Související produkty
Ochrana osobních údajů